Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Een nieuwe kans

 

1 Samuël 3:21 Het eerste boek van Samuël begint in de tijd dat de rechters nog over Israël regeerden en Eli hogepriester was. Als geestelijk leider zal Eli zijn leven zeker begonnen zijn in een nauwe relatie met God. Maar omdat hij geen maatregelen nam tegen het wangedrag van zijn zonen eindigde zijn leven in schande. Eli handhaafde zijn zonen als priesters en liet hen doorgaan met hun zondige levenswijze. Dit heeft grote gevolgen voor Eli en zijn gezin, maar ook voor heel Israël. Eén van de gevolgen was dat er in die tijd nauwelijks nog openbaring van God was. Spreuken 29:18 NBG zegt daar het volgende over: ‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.’ Die heiligheid van God lijkt soms zo haaks te staan op de liefde van God, die volmaakt tot uiting kwam in de dood van de Here Jezus. We moeten ons realiseren dat Gods opvatting van liefde iets anders is dan de onze. Onze liefde is vaak sentimenteel, maar Gods liefde is heilig. Gods liefde is zo groot dat hij het kwaad haat. Dat laatste zien we dan ook gebeuren met het volk Israël. Maar, God is een God van genade. In zijn grote liefde voor zijn volk geeft God hun een nieuwe kans. Hij kiest daarvoor de jonge Samuël uit. God werkte op een geweldige wijze door Samuël, omdat deze bereid was slechts één ding te zijn: Gods dienaar. Door Samuël heen begon God weer te spreken tot zijn volk. Hij gebruikte Samuël om een koning over Israël aan te stellen naar zijn hart. Deze koning, David, bracht het volk Israël tot grote bloei en welvaart. Ik weet niet waar jij op dit moment staat in je relatie met God.
Er zijn misschien dingen je leven binnengekomen die tussen jou en God instaan. Misschien denk je dat je het helemaal verknald hebt. Je wandelt niet meer in een intieme relatie met God en er is geen ‘openbaring’ meer in je leven. Je bent de goede richting kwijt en weet niet meer waar je het zoeken moet. Dan heb ik goed nieuws voor jou.
God is een God van genade. Als jij je verootmoedigt en opnieuw buigt voor God, dan pakt hij de draad van je leven weer op!
‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ Jeremia 29:11 Het Boek Vergeet nooit: God is een God van nieuwe kansen!
 
                                                                                                           br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019