Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Laat de Heer uw vreugde blijven

 
 
Filipenzen 3:11
 
Laat de Heer uw vreugde blijven 1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.
 
Laat de Heer uw vreugde blijven. Met andere woorden “verblijd u in de Heer”. De Filipenzen brief is een vreugdevolle brief. In deze brief kom je er achter hoe belangrijk vreugde is, ook voor Paulus ondanks zijn problemen. Vreugde moeten we niet verwarren met pret. Jezus was een man van smarten maar desondanks was er veel vreugde bij Hem. In Johannes 15:11 staat zelfs hoe die vreugde voller kan worden.
11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. In het oude testament staat: “De vreugde des Heren is mijn kracht.”
Wie heeft er dus vreugde? De Heer.
Wie zijn kracht is dat? Mijn kracht.
Als Hij vreugde in jouw heeft, heb jij kracht. En als jij meer kracht hebt, krijg je weer meer vreugde in Hem. Dus wordt je vreugde vol of volkomen.
 
Paulus wil hier in de Filipenzen brief duidelijk maken dat er een blijdschap is ondanks je omstandigheden. Paulus schrijft deze brief uit de gevangenis in Rome. Deze brief is aan de ene kant een dank voor het zenden van Efaproditus om hem te helpen en aan de andere kant geeft hij ons wat lessen in vreugde ondanks je omstandigheden. Paulus laat zien op wie hij wil lijken. “Ondanks alles is mijn vreugde in God.”
 
Nu kon Paulus heel wat hebben maar in de Filipenzen 1:15 brief kunnen we lezen dat hij de verdeeldheid van de christenen als heel moeilijk ervaart.
15 Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16 Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17 Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.
Maar ondanks deze omstandigheden blijft Paulus toch spreken over vreugde en over het geheim van zijn vreugde en dan zit het hem voornamelijk in het vullen van je denken.
 
Laat de Heer uw vreugde blijven als dat momenteel nog niet is en dat kan, ga uw denken vullen met Hem, onderzoek Gods Woord en ga Zijn Woord doen zodat Hij vreugde in u krijgt, want dat is uw kracht. Gods Zegen.
 
                                                                                               M.A. van Rossum
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019