Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Welke naam draag jij, Ikabod of Immanuel?

 
(1 Samuël 4:12-22 en Matteüs 1:19-23)
 
Ik wil je meenemen naar één van de donkerste tijden in de geschiedenis van Israël. Het was de tijd dat Eli hogepriester was. Zijn zonen Hofni en Pinechas, die God als priesters dienden waren slechte immorele mannen. Ze gingen naar bed met vrouwen die dienst deden bij de tabernakel. Ook waren de zonen van Eli een stel afpersers, 1 Samuël 2:12.-17. Ze toonden geen enkele eerbied voor God. Dan vallen de Filistijnen Israël aan. Ze verslaan het Israëlische leger en richten een ware slachting aan. Daarbij verliezen ook Hofni en Pinehas het leven. De Filistijnen nemen vervolgens de Ark van het Verbond als buit mee. De ark was de plek waar God 'woonde'. Als Eli dit hoort valt hij achterover van zijn stoel en breekt zijn nek. Vervolgens hoort zijn schoondochter het nieuws. Dat kunnen we lezen in 1 Samuël 4:10-22.
'Toen de vrouw van Pinechas, die in verwachting was, hoorde dat de ark door de Filistijnen was buitgemaakt en dat haar man en haar schoonvader dood waren, kromp zij ineen. Plotseling zetten de weeën bij haar in. Zij stierf bij de bevalling. Vlak daarvoor vertelden de vrouwen die haar bij de bevalling hielpen, dat alles goed was en zij een jongetje ter wereld had gebracht. Maar zij kon nauwelijks antwoorden. Toen fluisterde zij: 'Ik noem het kind Ikabod, want Israëls eer is verdwenen.' Ikabod betekent 'er is geen eer'. Zij noemde hem zo omdat de ark van God was buitgemaakt en haar man en schoonvader dood waren.' (Het Boek) 
 
Het Hebreeuwse woord 'Kabod' wat vertaald wordt met eer, glorie of heerlijkheid, betekent letterlijk: zwaarte en spreekt over Gods manifeste tegenwoordigheid. Door al het leed wat haar overkwam, kwam de vrouw van Pinechas tot de conclusie dat God er niet meer was. En ze noemde daarom haar kind: 'Ikabod', 'er is geen manifeste tegenwoordigheid van God'. Ruim 1000 jaar later bevindt Israël zich opnieuw in een donkere periode. Israël werd overheerst door de Romeinen. Er was onderdrukking, slavernij, onrecht en immoraliteit in het land. Daarbij was er meer dan 400 jaar voorbijgegaan waarin God niet meer door profeten gesproken had. Het was echt een donkere periode. In die donkere periode hoort een jonge man dat zijn aanstaande vrouw zwanger is … en … niet van hem! Als hij van plan is van haar weg te gaan, verschijnt er een engel aan hem. Die engel zegt dan: 'Er zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: 'Een maagd zal een kind krijgen! En zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent: 'God is met ons.' Matteüs 1:22-23.
Twee maal een donkere periode. Twee totaal verschillende kinderen. Het ene kind heet: 'Er is geen tegenwoordigheid van God' en het andere kind 'God is met ons.' Het ene kind heet: 'God is er niet' en het andere kind heet 'God is er wel.'
 
Deze twee kinderen vertegenwoordigen twee manieren waarop we in het leven kunnen staan. Wij kunnen door het leven gaan als Ikabod of als Immanuel ... Welke naam draag jij? Hoe weet je welke naam je draagt? Door wat je spreekt en uitstraalt. Door de manier waarop jij in het leven staat. Niet alleen in de goede tijden, maar juist ook in de donkerste tijden van je leven. Wat straal je uit als het niet zo goed met je gaat? Je hebt misschien te maken met persoonlijke tegenslag. Je zit in financiële problemen. Je feelings zitten in het winterseizoen. Je bent getroffen door een ziekte. Er zijn mensen in je leven die je pijn hebben gedaan. Je zit in een storm. Het is donker.
Welke naam draag jij op dat moment? Zeg je: Ik zie God niet meer in mijn leven! Of zeg je: God is met mij!
Sta jij bekend als Ikabod of als Immanuël?
                                                                                                         Br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019