Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Wie is Hij?

 

Mattheus 16:13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 
Kort geleden hebben we gevierd dat Jezus de dood heeft overwonnen. De laatste vijand is verslagen!! Halleluja! De ongekende macht van onze Heer is openbaar geworden. In Zijn Liefde voor ons ging Hij tot het uiterste.
Worstelt u wel eens met de vraag: Wie is deze Jezus werkelijk?
Ook in de tijd dat Jezus op aarde was, worstelden de discipelen met deze vraag. Dagelijks waren ze in de nabijheid van Hem, en toch konden ze niet doorgronden wie Hij werkelijk is. Met hun mond verkondigden ze dat Jezus de Messias was, maar in hun hart twijfelden ze. Door deze twijfel verlieten ze Hem toen de eeuwen oude profetie van Zijn lijden en verlossing werkelijkheid werd voor hun ogen. Slechts een handvol mensen bleef onze Heer trouw, waaronder Zijn moeder Maria. In onze kringen krijgt Maria vaak niet het respect wat zij verdient. We hoeven haar niet te vereren, maar deze vrouw stelde haar leven volledig in dienst van haar zoon. Ongetwijfeld maakte zij zich veel zorgen tijdens Zijn leven en moest ze een enorm verdriet dragen toen Hij daar hing aan het kruis. Maria was een zeer begenadigde vrouw zoals de Bijbel ons leert (Luc1). In al Zijn lijden had Hij oog voor haar. 1-Toen Jezus de storm op zee bedaarde vroegen zijn vrienden zich af wie Hij toch was: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ (Marc4, Luc8)
Zij mochten alle wonderen en tekenen “live” meemaken, en konden toch niet beseffen met wie zij omgingen. 2-De demonen beleden dat Jezus de Zoon van God was, uit angst voor Hem. (Matt8, Marc5, Luc8)
 
3-In Mattheus 8 lezen we over de centurion die een doodzieke slaaf had. Jezus bood hem aan om mee naar zijn huis te gaan. Zou u ook niet direct op dit aanbod ingegaan zijn? De centurion wist dat de kracht van Jezus niet afhankelijk was van plaats en tijd en zegt vanuit een diep respect en vertrouwen: “Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen.” We lezen dat Jezus zich vervolgens openlijk verwondert over het geloof van deze man. Hij stelt hem als voorbeeld voor alle mensen. Om meerdere redenen mogen wij een voorbeeld aan deze centurio nemen; zijn zorg voor de minderbedeelden, zijn nederige houding tegenover Jezus ondanks zijn maatschappelijk hoge positie als centurion. Maar vooral om zijn geloof in Jezus om wie Hij is!!! Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. (Joh20)
Laten we Jezus volgen!! Hem gehoorzaam zijn en op Hem vertrouwen. Niet om waar Hij toe in staat is, maar om wie Hij is. En al vragen we ons af wie Hij is, laten we dan Zijn woord lezen. De Bijbel schrijft in Kolossenzen 3 vers 11 namelijk kort en krachtig wie Jezus is.
Namelijk: “Christus is alles, in allen”
Ik wens u Gods Zegen toe.
                                                                                                  Br. van Diesen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019