Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

"Staan voor de waarheid"

 
“Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt Mijn Naam niet verloochend.” Openbaring 3:8
 
Deze woorden van God blijven maar tot mij komen: “Ik heb een deur wagenwijd voor jullie opengezet.” In een tijd waarin velen praten over bezuinigen, inkrimpen, stappen terugnemen, minderen, zegt God tot Zijn kinderen: ‘Ga vooruit! De deur staat open. Niemand kan de deur sluiten!’ De overwinnaars zijn Jezus’ volgelingen die de boodschap van Openbaring opvolgen. Zij die op aarde standvastig in het geloof zijn gebleven door vol te houden.
Laten we nooit vergeten dat wij God toebehoren; het is Zijn kerk, Zijn Lichaam. Dit geldt voor elke kerk die vasthoudt aan de waarheid van het Evangelie. God is namelijk niet gelimiteerd aan iets of iemand. De Here Jezus zegt zo mooi in Matteüs 16:18b:
”Ik zal Mijn gemeente / kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” De Here Jezus noemt de kerk Zijn gemeente en belooft dat Hij haar zal bouwen en dat zelfs de hel, de dood, satan Hem niet kan tegenhouden om Zijn werk met succes te volbrengen! Is dat niet geweldig?
Wat voor ons belangrijk is in Openbaring 3:8, is dat we vast zullen houden aan Zijn Woord (de Bijbel) en Zijn Naam niet zullen verloochenen (doen alsof we niet van Hem zijn). Vasthouden aan Zijn Woord betekent: je geloof bouwen op Zijn Woord en Hem in gehoorzaamheid volgen. Alleen … een paar verzen later zegt de Here Jezus tegen de anderen dat ze ‘lauw‘ zijn geworden en dat Hij ze uit Zijn mond zal spugen. “Ja, was je maar heet of koud, maar lauw”, dat is vreselijk. Lauw zijn betekent dat je het vuur kwijt bent.. Je bent afgekoeld. Ook betekent het o.a. dat je meedoet met de ongelovige die niet in God en Zijn Woord gelooft, terwijl je wel zegt een christen te zijn. Zoiets als een beetje God en religie vermengd met werelds denken. Op gegeven moment weet je niet meer wat je gelooft en zie je alles omgekeerd; wat recht is, is krom en wat krom is, is recht in je gedachten. God heeft hier een hekel aan, omdat Zijn kerk juist de rechte weg moet laten zien aan de wereld. Wij moeten het licht zijn in de duisternis. De Here Jezus zei dat wij het zout van deze aarde moeten zijn, Matteüs 5:13-14. Maar als de gemeente lauw is, kan ze de weg tot redding niet goed meer laten zien. Lauw zijn is heel misleidend, omdat er wel wat waarheid in zit. Beetje warmte.
Gelukkig geeft God ons kansen om terug te komen. Herstel, vergeving en verzoening is mogelijk door het Bloed van de Here Jezus Christus! Maar Hij wil niet dat we onze tijd verdoen. God zoekt oprechte gelovigen. Hij heeft een deur van ongekende mogelijkheden opengezet voor hen die zullen leven zoals Zijn Woord zegt. Laten wij niet op de omstandigheden zien en niet worden zoals ongelovigen zijn. Wij moeten staan in Zijn Naam en Zijn waarheid. Laten we met God vooruitgaan. Hij zal wonderen doen en Zijn kerk zegenen. Mensen hebben Hem heel hard nodig! Hij heeft hen lief. Laat je door God hiervoor gebruiken!
 
                                                                                                           br. Kelly
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019