Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

De smalle weg

 

Sommige van u kennen wellicht de prachtige plaat van de brede en de smalle weg. De smalle weg loopt naar de hemel en de brede weg eindigt in de hel. Ik heb de indruk dat nogal wat christenen denken dat ze gerust op de brede weg kunnen wandelen en toch in de hemel zullen komen.
In Matteüs 7:13 & 14 spreekt de Here Jezus over de brede en de smalle weg. De smalle weg heeft een enge (smalle) poort. Je komt op die smalle weg door je te bekeren, de Here Jezus aan te roepen en in Hem te geloven, Die Zijn leven ook voor jou gegeven heeft aan het kruis. Hij is de Deur, Johannes 10:7. Door de enge poort gaan, is sterven aan je eigen ik en opstaan tot een nieuw leven met Hem, Romeinen 6. Wie de Here Jezus heeft leren kennen als zijn Heiland en Verlosser, wil op de smalle weg verder. De weg achter Hem aan. De weg waarop Hij ons zo wil veranderen dat we steeds meer op Hem gaan lijken.

De beste toets om bij jezelf na te gaan of je op de smalle weg wandelt, is of je liefde voor de Here Jezus groter wordt, evenals je afkeer van de zonden. Scherm nooit met de liefde van de Here Jezus wanneer het gaat om dingen in je leven die niet overeenstemmen met een wandel op de smalle weg. Omdat God liefde is, moet Hij de zonde wel haten. Misschien zijn we wel vergeten dat God een heilig God is, Die de zonden niet door de vingers kan zien. Weten we niet meer dat Hij ernaar verlangt dat degenen die Hem toebehoren heilig en rechtvaardig zullen zijn en zullen leven in verbondenheid en gehoorzaamheid aan Hem? Dat het hun verlangen zal zijn er helemaal voor Hem te zijn?
Wie een beroep op Gods liefde doet en zegt dat hij aan alles van de wereld mee kan doen, moet er maar niet vanzelfsprekend van uitgaan dat hij op de smalle weg wandelt. En wie met een beroep op Gods liefde leeft in strijd met Gods geopenbaarde wil in de Bijbel, zou heel goed toch op de brede weg kunnen wandelen, die leidt naar de ondergang. Bid de Here dat Hij alles uit je leven weg wil doen, wat je hindert op de smalle weg met Hem.

De smalle weg kan een eenzame weg zijn. Een weg die anderen niet willen gaan, omdat ze het er te bekrompen vinden, te weinig opwindend, ook geestelijk. Maar je weet dat je deze weg moet gaan, de weg waarlangs je eenmaal in het Vaderhuis met z’n vele woningen zult komen, bij God zelf. Je kunt geen dingen meer goedpraten, die Gods Woord afwijst. En misschien doet het wel pijn als je merkt dat je daardoor “vrienden” verliest. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit de consequentie is wanneer je trouw wilt blijven aan God en aan Zijn heilig Woord. Het gaan van de smalle weg kan lijden om Christus wil voor je betekenen. En ik hoop dat de Here Jezus je wil leren je erover te verheugen dat Hij je waardig acht voor Hem te mogen lijden, Handelingen 5:41. Dat kan de pijn verzachten en ons helpen ons oog gericht te houden op Hem, Die we zo onuitsprekelijk lief hebben en van Wie we weten dat Hij van ons houdt.

                                                                                 Overdenking door R. Kelly

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019