Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Voor alles is een tijd

 

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. (Pr.3:1)
Een van de dingen die Prediker ontdekt heeft is, dat er voor alle dingen een vaste tijd is. En dat zijn dingen waar wij mensen niets aan kunnen veranderen, maar we moeten er wel rekening mee houden. Zo zijn b.v. geboren worden en sterven zekerheden die als een paal boven water staan. En zo heeft Prediker In hfdst. 3 nog een heel lijstje van die zekerheden staan. Bijvoorbeeld: er is een tijd van planten en van rooien, van huilen en van lachen, van zwijgen en van spreken enz. enz.
Weet u, sommige dingen die gebeuren zouden we liever anders zien. B.v. dat er blijkbaar ook een tijd voor oorlog, doodslag en haat moet zijn. Maar als we in de wereld om ons heen kijken, weten en zien we dat ook deze dingen er wel zijn.
Zo is er ook een tijd van werken en een tijd van rust en vakantie. De meeste van ons hebben die vakantietijd er al weer opzitten denk ik en alles zal zijn normale gangetje wel weer gaan hervatten.
Maar mijn vraag is kunnen wij dan niets doen, verloopt alles nu zo wetmatig.
Neen wis en waarachtig niet. Wij kunnen met ons leven dat zich afspeelt tussen geboorte en sterven van de wereld een betere plaats maken. Wij kunnen als het ware het instrument zijn om het verdriet en de pijn van de ander te verlichten. Wij kunnen met ons leven een positieve bijdrage leveren aan Gods herscheppingsplan. Hoewel er dus volgens Prediker vaste tijden bestaan voor bepaalde gebeurtenissen zijn wij toch elke dag zelf verantwoordelijk voor de manier waarop we onze kostbare tijd besteden en daardoor kunnen wij van invloed zijn op de wereldgebeurtenissen.
En daarom is mijn gebed dat de Here ons wil helpen om de tijd die Hij ons geeft zo te gebruiken dat wij een instrument in Zijn hand mogen zijn om van deze wereld een betere plaats te maken.
 
                                                              Overdenking door Here Gerard Janssen
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019